WELKOM OP DE WEBSITE VAN

DUTCH SAFETY NETWORK

In de loop van 2015 besloot een aantal enthousiaste ondernemers de krachten te bundelen op hun vakgebied veiligheid.
Na een gedegen voorbereiding heeft dit op 22-1-16 tot de oprichting van stichting Dutch Safety Network geleid.

Het doel van Dutch Safety Network is:
door middel van het delen van elkaars kennis en relaties “Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van calamiteiten en crises
bij bedrijven en evenementen, ten behoeve van de veiligheid en het welzijn van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers”.

Intussen is het vakgebied veiligheid verbreed en hebben we ook expertise in huis op het gebied van gezondheid en milieu.
Het principe is dat we voor elke discipline 1 bedrijf aan Dutch Safety Network willen binden. Zie het overzicht “Vakgebieden”.
Dit om eventuele interne concurrentie te voorkomen.

Elke eerste dinsdag van de maand vindt er van  8.00 – 11.00 uur een inspirerende bijeenkomst plaats, waarin kennis, ervaring
en informatie met betrekking tot (potentiële) relaties wordt gedeeld.

Mocht u zich ook aan willen sluiten, informeer dan bij onze Aangeslotenencommissie (zie Contact).

Dutch Safety Network