De veiligheidsconsulent

Contactpersoon:

Henk Broos

Adres:

Schilbergstraat 17

Postcode:

5035 HA,

Tilburg

Telefoonnummer:

06-26088143

Vakgebied:

Risico Inventarisatie en Evaluatie

De Veiligheidsconsulent is uw maatwerkspecialist als het gaat om bedrijfs- en evenementenveiligheid. Op deze website vindt u verschillende diensten, opleidingen en trainingen die worden aangeboden op het thema veiligheid. Voor alles geldt dat uw wensen centraal staan. Veiligheid is maatwerk en wij sluiten graag aan bij uw wensen en bedrijfs- of evenement-specifieke kenmerken. Pas dan kunnen risico’s echt tot een minimum worden beperkt!

Bedrijfsveiligheid is maatwerk!

Bedrijfsveiligheid is een samenspel van allerlei factoren. Mensen, machines, protocollen en procedures zijn maar enkele van deze factoren. Het is de kunst om bij evenementen- en bedrijfsveiligheid alles in samenhang te zien, verbanden te leggen, scenario’s te onderkennen, gevaren te herkennen en op basis daarvan risico’s tot een minimum te beperken. Veiligheid is geen kwestie van een checklist maar vergt specifieke kennis en een structurele investering. In veel bedrijven is veiligheid nog geen integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Vaak wordt het gezien als last wat extra kosten met zich mee brengt. Toch heeft een investering in veiligheid ook een positief effect op het bedrijfseconomisch resultaat. Enerzijds omdat correct gebruik van machines en middelen leiden tot minder onderhoudskosten en een langere levensduur. Anderzijds kunnen grootschalige incidenten leiden tot enorme kosten en niet te vergeten het verliezen van klanten door imagoschade. Denk hierbij aan de gevolgen bij brand, bedrijfsongevallen en overige veiligheidsincidenten. Met de juiste kennis en ervaring kunnen incidenten voorkomen worden. Kortom: Veiligheid is maatwerk!